جواهرات پنهان هیساراک، ننگرهار، افغانستان را از دریچه دید جمعیت کاوش کنید. فهرست نامتعارف ما از مکان های urbex جمع آوری شده، بهترین اسرار این شهر تاریخی، از خرابه های در حال فروپاشی گرفته تا هنرهای خیابانی پر جنب و جوش را نشان می دهد. از نظر لغوی، صحنه urbex هیساراک است. گنجینه ای از داستان های فراموش شده، منتظر کشف شدن توسط روح های ماجراجو».

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️