استالیف، جواهر پنهان در حومه کابل، افغانستان، گنجینه ای از فرصت های اکتشاف شهری را ارائه می دهد. از کارخانه های در حال فروپاشی دوران شوروی گرفته تا مساجد متروکه، چشم انداز شهر گواهی بر تاریخ غنی و میراث فرهنگی آن است. خیابان ها را کاوش کنید. و کوچه‌های استالیف برای کشف جاذبه‌های منحصربه‌فرد و بی‌نظیر که شما را شگفت‌زده می‌کند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️