زابل، استانی در جنوب افغانستان، فرصت های اکتشاف شهری فراوانی برای ماجراجویان جسور دارد. از ویرانه‌های در حال فروپاشی گرفته تا زیرساخت‌های متروکه، تاریخ و درگیری‌های منطقه، چشم‌انداز پراکنده‌ای از زوال شهری را پشت سر گذاشته‌اند. فهرست جمع آوری شده ما از نقاط urbex در زابل نوید ارائه تجربه ای فراموش نشدنی را می دهد و شما را در زیبایی خام و سنگ این منطقه جنگ زده غرق می کند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️