نیرخ، وردک، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، ترکیبی منحصر به فرد از ویرانه های باستانی و مناظر شهری مدرن را ارائه می دهد که در انتظار کاوش هستند. از بقایای در حال فروپاشی تمدن های باستانی گرفته تا خیابان های شلوغ شهرهای مدرن، فهرست نامعلوم ما نقاط انبوه اربکس در نیرخ، وردک، افغانستان، گواهی بر حوزه واژگانی متنوع و جذاب این منطقه است. با ما همراه باشید تا به جواهرات پنهان این منطقه مرموز بپردازیم و اسرار گذشته و حال آن را کشف کنیم.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️