ارزگان، استانی در جنوب افغانستان، فرصت های اکتشاف شهری فراوانی برای کسانی دارد که جرأت می کنند از مسیر شکسته خارج شوند. از کارخانه‌های متروک دوران شوروی گرفته تا مساجد باستانی در حال فروپاشی، تاریخ غنی و میراث فرهنگی منطقه، زمینه‌ای منحصر به فرد را برای کاشفان شهری فراهم می‌کند. فهرست انبوه ما از نقاط اوربک در ارزگان شامل جواهرات پنهانی مانند بقایای قصری بزرگ، پناهگاه ویران شده دوران جنگ سرد، و گورستانی که مدت هاست در اعماق صحرا فراموش شده است.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️