سنگچارک، سرپل، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، ترکیبی منحصر به فرد از معماری باستانی و شهرنشینی مدرن را ارائه می دهد. فهرست نامعلومی از نقاط urbex جمع آوری شده را کاوش کنید، جایی که گذشته و حال تلاقی می کنند، و خیابان ها داستان های یک ملت را روایت می کنند. مناظر شهری سنگچارک از ویرانه های در حال فرو ریختن گرفته تا هنرهای خیابانی پر جنب و جوش، گواهی بر قدرت خلاقیت و پشتکار انسان است.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️