سمنگان، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و میراث فرهنگی، خانه انبوهی از نقاط اربکس کشف نشده در انتظار کاوش است. از خرابه های باستانی در حال فروپاشی گرفته تا سازه های متروک مدرن، چشم انداز مملو از جواهرات پنهان است که هر کدام داستان هایی را زمزمه می کنند. گذشته. فهرست جمع‌سپاری‌شده ما، که با کمک کاشفان و علاقه‌مندان محلی تنظیم شده است، منحصربه‌فردترین و الهام‌بخش‌ترین نقاط urbex در سمنگان را نشان می‌دهد و از شما دعوت می‌کند تا به ماجراجویی در زمان و خاطره بپردازید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️