پکتیا، افغانستان، منطقه ای غنی از نظر تاریخ و میراث فرهنگی، خانه انبوهی از جواهرات پنهان در انتظار کشف است. از پایگاه های نظامی متروک دوران شوروی گرفته تا شهرهای باستانی در حال فروپاشی، منظره مملو از بقایای گذشته است. هرکدام داستانی منحصر به فرد از دوران گذشته را بیان می کنند. فهرست نامناسب مکان های urbex جمع آوری شده در پکتیا را که با نهایت دقت و توجه به جزئیات تنظیم شده اند، کاوش کنید و گنجینه های پنهانی را که در آن نهفته است را کشف کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️