چمکانی، پکتیا، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، ترکیبی منحصر به فرد از معماری باستانی و شهرنشینی مدرن را ارائه می دهد. نقاط شهری پرجمعیت در این منطقه گواهی بر نبوغ و خلاقیت ساکنان آن است که فضاهای فراموش شده را دگرگون کرده اند. از ساختمان‌های متروکه‌ای که به‌عنوان گالری‌های هنری خیابانی تغییر کاربری داده شده‌اند، تا پارک‌های کم‌استفاده که به بازارهای شلوغ تبدیل شده‌اند، صحنه اربکس در چمکانی، پکتیا بازتابی از روح ابداعی منطقه و عزم مردم آن برای پیشرفت در مواجهه با مشکلات است.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️