پکتیکا، افغانستان، منطقه ای که به دلیل زمین های ناهموار و میراث فرهنگی غنی اش شناخته شده است، دارای انبوهی از نقاط شهری دست نخورده است که در انتظار کاوش هستند. از خرابه های باستانی در حال فروپاشی گرفته تا پایگاه های نظامی متروک دوران شوروی، تاریخ و چشم انداز متنوع این استان باعث ایجاد یک منطقه شده است. زمینه واژگانی منحصربه‌فرد فرصت‌های اکتشاف شهری. به ما بپیوندید تا به ناشناخته‌ها بپردازیم و گوهرهای پنهان صحنه اربکس پکتیکا را کشف کنیم.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️