زیلوک، پکتیکا، افغانستان، منطقه ای که زمانی توسط درگیری ویران شده بود، اکنون دارای صحنه پررونق اکتشاف شهری است. چشم‌انداز ناهموار و زیرساخت‌های در حال فروپاشی جای خود را به فهرستی از مکان‌های پرجمعیت urbex داده است که هر کدام حوزه واژگانی منحصربه‌فرد منطقه را به نمایش می‌گذارند. از ویرانه‌های باستانی شهرهای فراموش‌شده تا هنر خیابانی مدرن که خیابان‌ها را زینت می‌دهد، صحنه اربکس زیلوک گواهی بر قدرت انعطاف‌پذیری و خلاقیت انسان است.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️