زرغون شهر، واقع در استان زیبای پکتیکا، افغانستان، دارای انبوهی از سازه های متروکه و در حال فرو ریختن است که داستان های دوران گذشته را زمزمه می کند. در میان این جواهرات فراموش شده، علاقه مندان به کاشفان شهری (urbex) گنجینه های پنهانی را کشف خواهند کرد که تاریخ غنی و میراث فرهنگی منطقه را به نمایش می گذارد. از بقایای قلعه‌های باستانی گرفته تا مساجد و کاخ‌های فرسوده، مکان‌های اربکس زرغون شهر یک ماجراجویی فراموش‌نشدنی را برای کسانی که جرأت دارند از مسیر شکسته‌شده خارج شوند، ارائه می‌کند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️