وزاخوا، پکتیکا، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و میراث فرهنگی، ترکیبی منحصر به فرد از معماری سنتی و شهرنشینی مدرن را ارائه می دهد. حوزه واژگانی urbex، اصطلاحی است که برای توصیف کاوش در سازه‌های دست‌ساز، به‌ویژه مناطق متروکه یا خارج از محدوده استفاده می‌شود، نگاهی اجمالی به تاریخ منطقه و تأثیر فعالیت‌های انسانی بر محیط‌زیست ارائه می‌دهد. از ویرانه‌های در حال فروپاشی گرفته تا سازه‌های مدرنیستی، نقاط اربکس وازاخوا و پکتیکا، میراث فرهنگی و معماری متنوع این منطقه را به نمایش می‌گذارند که منتظر کشف و کاوش توسط مسافران بی‌باک و کاشفان شهری هستند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️