علاقه مندان به اکتشاف شهری (urbex)، شاد باشید! در قلب پکتیکا، افغانستان شهر شلوغ اورگون قرار دارد و منتظر کشف شدن است. از ساختمان های متروک گرفته تا خیابان های مخفی، این شهر انبوهی از داستان های ناگفته و تجربیات ناشناخته را ارائه می دهد. به ما بپیوندید. همانطور که ما در زمینه واژگانی نقاط urbex Urgun کاوش می کنیم و جواهرات پنهانی را که در انتظار شجاع و کنجکاو هستند کشف می کنیم.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️