شاران، پکتیکا، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، همچنین دارای تجربه منحصر به فرد اکتشاف شهری است. از ساختمان های متروک دوران شوروی گرفته تا تونل های زیرزمینی پنهان، چشم انداز شهر مملو از رازهایی است که در انتظار کشف هستند. فهرست جمعی ما از نقاط urbex، که با کمک کاشفان محلی طراحی شده‌اند، شما را از مسیر شکسته خارج کرده و به جواهرات پنهان شاران، پکتیکا می‌برد.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️