نیکا، پکتیکا، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، خانه انبوهی از جواهرات پنهانی است که در انتظار کشف هستند. از کارخانه های متروک دوران شوروی گرفته تا قلعه های باستانی در حال فروپاشی، منظره مملو از بقایای گذشته است. هر کدام داستانی منحصر به فرد از دوران گذشته را بیان می کند. در این مکان های urbex جمع آوری شده، که با کمک کارشناسان و علاقه مندان محلی تهیه شده اند، کاوش کنید و گنجینه های پنهان نیکا، پکتیکا، افغانستان را کشف کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️