گایان، پکتیکا، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، ترکیبی منحصر به فرد از معماری باستانی و شهرنشینی مدرن را ارائه می دهد. فهرست نامناسب مکان های شهری پرجمعیت را کاوش کنید، که مناظر شهری متنوع و جذاب منطقه را به نمایش می گذارد. از خرابه های در حال فرو ریختن تا خیابان های پر جنب و جوش. هنر، صحنه کاوش شهری گایان و پکتیکا مطمئناً مجذوب و الهام بخش خواهد بود.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️