جواهرات پنهان دیلا، پکتیکا، افغانستان را از طریق لنز نقاط urbex جمع آوری شده کاوش کنید. از ویرانه های متروک گرفته تا معماری فراموش شده، فهرست دقیق ما شما را به سفری در حوزه واژگانی کاوش شهری می برد. داستان های ناگفته و دیده نشده را کشف کنید. گوشه های این منطقه جذاب، و خود را در تاریخ و فرهنگ غنی که شما را احاطه کرده است غوطه ور کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️