نورستان، یک ولایت دورافتاده و ناهموار در شرق افغانستان، دارای انبوهی از داستان های ناگفته و جواهرات پنهان است که منتظر کشف هستند. مناظر شهری آن، که بر اساس تاریخ غنی و میراث فرهنگی منطقه شکل گرفته است، ترکیبی منحصر به فرد از معماری باستانی و تأثیرات مدرن ارائه می دهد. از ویرانه های در حال فروپاشی شهرهای فراموش شده گرفته تا هنرهای خیابانی پر جنب و جوشی که دیوارهای شهرهای معاصر را زینت می دهد، نقاط اربکس نورستان گواهی بر انعطاف پذیری و خلاقیت این منطقه است که منتظر کشف و به اشتراک گذاشتن آن با جهان است.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️