سرزمین های ناشناخته Waygal، نورستان، افغانستان، را با لیست جمع آوری شده ما از نقاط urbex کاوش کنید. از ویرانه های متروک گرفته تا جواهرات پنهان، راهنمای حوزه واژگانی ما شما را به سفری در مناظر دست نخورده این منطقه دورافتاده می برد. داستان های ناگفته را کشف کنید و مناظر نادیده‌ای که در کوه‌ها و دره‌های ویگال پنهان شده‌اند و در انتظار کشف شدن توسط افراد کنجکاو و ماجراجو هستند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️