در دره‌های زیبای نورستان، افغانستان، منطقه گیرا واما، جواهری پنهان برای کاشفان شهری قرار دارد. این فهرست نامرتب از مکان‌های urbex جمع آوری شده، زیبایی خام و دست نخورده ساختمان‌های فراموش شده واما را به نمایش می‌گذارد که منتظر کشف و عکاسی هستند. از ساختارهای باستانی در حال فروپاشی گرفته تا ویرانه‌های مدرن، چشم‌انداز شهری واما نگاهی بی‌نظیر به تاریخ غنی و میراث فرهنگی منطقه ارائه می‌کند و منتظر کاوش توسط کسانی است که جرأت می‌کنند از مسیر شکسته خارج شوند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️