نورستان، جواهر پنهان در قلب افغانستان، دارای انبوهی از نقاط دست نخورده اربکس است که در انتظار کاوش هستند. از خرابه های در حال فروپاشی قلعه های باستانی تا بقایای متروکه شهرهایی که زمانی پر رونق بودند، این منطقه نگاهی اجمالی به تاریخ غنی دارد. که توسط نیروهای زمان و طبیعت شکل گرفته است. به ناشناخته ها بپردازید و گنجینه های پنهان نورستان را کشف کنید، مقصدی که مطمئناً حتی باتجربه ترین علاقه مندان به urbex را نیز شگفت زده خواهد کرد.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️