نیمروز، استانی در جنوب غربی افغانستان، محل انبوهی از مکان‌های متروکه و غیرمحدود است که کاشفان شهری (urbex) آرزوی کشف آن‌ها را دارند. از کاخ های در حال فروپاشی گرفته تا مساجد نادیده گرفته شده، این جواهرات پنهان در انتظار کشف و مستندسازی هستند. به ما بپیوندید تا فهرستی از مکان‌های پرجمعیت urbex در نیمروز را بررسی کنیم و زیبایی خام و اهمیت تاریخی این مکان‌های فراموش‌شده را به نمایش بگذاریم.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️