جواهرات پنهان کانگ، نیمروز، افغانستان را از طریق فهرستی که به دقت ساخته شده است از نقاط شهری گردباد کاوش کنید. از ساختمان های متروک گرفته تا خیابان های فراموش شده، راهنمای حوزه واژگانی ما شما را به سفری اکتشافی و ماجراجویی می برد. رازهای این اغلب- راز را کشف کنید. منطقه را نادیده گرفت و هیجان اکتشاف شهری را مانند قبل تجربه کرد.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️