چخانسور، نیمروز، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، ترکیبی منحصر به فرد از معماری سنتی و شهرنشینی مدرن را ارائه می دهد. فهرستی از مکان‌های گردابی جمع‌آوری‌شده را کاوش کنید، که کنار هم ویرانه‌های باستانی و مناظر شهری معاصر را به نمایش می‌گذارد. از قلعه های در حال فرو ریختن گرفته تا هنرهای خیابانی پر جنب و جوش، جواهرات پنهان چشم انداز شهری چاخانسور را کشف کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️