ننگرهار، افغانستان، دارای مجموعه ای غنی از نقاط اکتشافی شهری (urbex) است که در انتظار کشف هستند. از ساختمان های متروک گرفته تا زیرساخت های نادیده گرفته شده، چشم انداز شهری استان ترکیبی منحصر به فرد از تاریخ، فرهنگ و زوال را ارائه می دهد. فهرست ما از مکان‌های گردباد در ننگرهار گواهی است بر داستان‌های ناگفته منطقه، که منتظر کشف آن‌ها توسط روح‌های ماجراجو و مستندسازی برای دیدن جهان هستند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️