شینوار، ننگرهار، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، همچنین دارای انبوهی از مکان های متروکه و غیرمجاز است که در انتظار کاوش هستند. فهرست جمع آوری شده ما از نقاط شهرک در شینوار شامل ساختمان های فراموش شده، خرابه های باستانی و سایر جواهرات پنهان است. که اشتهای هر کاشف شهری را برای ماجراجویی برآورده می‌کند. از کاخ‌های در حال فروپاشی گرفته تا مساجد فراموش‌شده، این گنجینه‌های پنهان نگاهی اجمالی به گذشته پیچیده منطقه دارند و مطمئناً تأثیری ماندگار بر همه کسانی که به سمت ناشناخته‌ها می‌روند، می‌گذارند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️