رودات، ننگرهار، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، اما اغلب از نظر کاوش های شهری نادیده گرفته می شود. با این حال، در حوزه واژگانی آن، گنجینه ای از نقاط شهری پرجمعیت وجود دارد که در انتظار کشف هستند. از ساختمان های متروکه تا خیابان‌های مخفی، این مکان‌های انتخاب نشده، نگاهی اجمالی به چشم‌انداز شهری منحصربه‌فرد و داستان‌هایی که در آن وجود دارد، ارائه می‌کنند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️