جواهرات پنهان کوزکونار، ننگرهار، افغانستان را با فهرست پرجمعیت نقاط urbex ما کاوش کنید. از ساختمان‌های متروک گرفته تا هنر خیابانی، مناظر شهری منحصربه‌فرد را که در مسیر شکسته‌شده قرار دارند، کشف کنید. راهنمای حوزه واژگانی ما نگاهی اجمالی به تاریخ ارائه می‌کند. فرهنگ و زندگی روزمره این منطقه جذاب، همانطور که از دید کاشفان و عکاسان محلی دیده می شود.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️