جواهرات پنهان کاما، ننگرهار، افغانستان، با فهرست جمع‌سپاری شده ما از نقاط urbex را کاوش کنید. از ساختمان‌های متروک گرفته تا هنر خیابانی، راهنمای حوزه واژگانی ما شما را به سفری در مناظر شهری می‌برد و داستان‌های ناگفته و نقاط مخفی را آشکار می‌کند. محلی‌ها می‌دانند. برای کشف بخشی از کاما که کمتر کسی آن را دیده است، آماده شوید و در تاریخ و فرهنگ غنی این شهر جذاب غوطه‌ور شوید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️