جواهرات پنهان دور بابا، ننگرهار، افغانستان را با فهرست پرجمعیت نقاط urbex ما کاوش کنید. از ساختمان های متروک گرفته تا هنر خیابانی، چشم انداز شهری منحصر به فرد این شهر جذاب را کشف کنید. به ما بپیوندید تا به حوزه واژگانی دور بابا بپردازیم. صحنه urbex و رازهای گوشه های کمتر شناخته شده آن را کشف کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️