جواهرات پنهان لوگر، افغانستان را با فهرست انبوهی از نقاط urbex ما کاوش کنید. از خرابه های متروک گرفته تا معماری فراموش شده، داستان های ناگفته این منطقه تاریخی را کشف کنید. راهنمای حوزه واژگانی ما چشم اندازی منحصر به فرد از چشم انداز شهری ارائه می دهد، و موارد پنهان را آشکار می کند. گنجینه هایی که درون آن نهفته است.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️