خوشی، لوگر، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، محل انبوهی از نقاط اوربکس پنهان است که منتظر کشف هستند. از کارخانه‌های متروک دوران شوروی گرفته تا قلعه‌های باستانی در حال فروپاشی، منظره مملو از بقایای گذشته است که هر کدام داستانی منحصر به فرد از دوران گذشته را روایت می‌کنند. فهرست نامعلوم نقاط urbex جمع آوری شده در خوشی، لوگر، افغانستان را کاوش کنید و اسرار موجود در آوار را کشف کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️