لغمان، استانی در شرق افغانستان، فرصت های اکتشاف شهری فراوانی را برای ماجراجویان جسور در اختیار دارد. از ساختمان های ویران شده دوران شوروی گرفته تا مساجد متروکه، تاریخ غنی و میراث فرهنگی منطقه در انتظار کشف هستند. فهرست پرجمعیت ما از نقاط شهرکی در لغمان نگاهی اجمالی به جواهرات پنهان این ولایت دارد و کاشفان را دعوت می کند تا اسرار آن را کشف کنند و خود را در چشم انداز شهری منحصر به فرد آن غوطه ور کنند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️