میهترلام، لغمان، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، ترکیبی منحصر به فرد از معماری باستانی و شهرنشینی مدرن را ارائه می دهد. فهرست جمع آوری شده ما از نقاط urbex در این منطقه، جواهرات متنوع و اغلب پنهانی را نشان می دهد که در انتظار کشف هستند. از خرابه های در حال فروپاشی تا هنر خیابانی پر جنب و جوش، این مکان ها چشم انداز پیچیده و همیشه در حال تغییر این منطقه جذاب را به نمایش می گذارند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️