جواهرات پنهان دولت شاه، لغمان، افغانستان را از دریچه دید جمعیت کاوش کنید. فهرست نامناسب ما از مکان‌های پرجمعیت urbex شما را از مسیری دور می‌برد تا مناظر شهری منحصربه‌فرد شهر را کشف کنید، از ویرانه‌های ویران‌شده تا کوچه‌های آراسته با هنر خیابانی. بیا و خود را در زیبایی خام این شهر اغلب نادیده گرفته غوطه ور کن و ماجراجویی خود را از طریق حوزه واژگانی دولت شاه لغمان بیافرینی.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️