آلشینگ، لغمان، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، اما اغلب در جامعه کاوش های شهری نادیده گرفته می شود. فهرست جمع آوری شده ما از نقاط urbex نشان دهنده جواهرات پنهانی است که در این مقصد دست کم گرفته شده منتظر کشف هستند. از خرابه های در حال فروپاشی تا زیرساخت های متروک، آلیشینگ و لغمان ترکیبی منحصربه‌فرد از شگفتی‌های طبیعی و مصنوعی را ارائه می‌کنند که برای اکتشاف و مستندسازی آماده است.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️