قلعه زال، قندوز، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و میراث فرهنگی، ترکیبی منحصر به فرد از معماری باستانی و شهرنشینی مدرن را ارائه می دهد. فهرست نامرتب مناطق شهری پرجمعیت را کاوش کنید، که مناظر متنوع منطقه را به نمایش می گذارد، از قلعه های در حال فروپاشی تا هنر خیابانی پر جنب و جوش. به ما بپیوندید تا در زمینه واژگانی قلعه زال کاوش کنیم و جواهرات پنهان و شگفتی های غیرمنتظره را در این گوشه شگفت انگیز از جهان کشف کنیم.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️