جواهرات پنهان چاردارا، کندز، افغانستان را با فهرست جمع‌سپاری شده ما از مکان‌های urbex کاوش کنید. از ساختمان‌های متروک گرفته تا هنر خیابانی، مناظر شهری منحصربه‌فرد را که در مسیر نامرتب قرار دارند کشف کنید. راهنمای فیلد واژگانی ما، مکان‌های قابل نمایش در اینستاگرام را برجسته می‌کند. کاخ‌های سابق، مساجد باستانی و سازه‌های در حال فروپاشی دوران شوروی، در انتظار کشف مجدد».

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️