سیرکنای، کنر، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، ترکیبی منحصر به فرد از مناظر شهری و طبیعی را ارائه می دهد. فهرست جمع آوری شده ما از نقاط urbex در سیرکانای بهترین های هر دو جهان، از ساختمان ها و خیابان های متروکه گرفته تا کوه ها و دره های نفس گیر را به نمایش می گذارد. کاوش در فهرست نامعلوم و کشف جواهرات پنهان این مقصد دست کم گرفته شده.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️