مناظر شهری ناشناخته دره پچ، کنر، افغانستان را کاوش کنید، جایی که بقایای جنگ و غفلت، محیطی منحصر به فرد و بسیار زیبا را ایجاد کرده است. فهرست پرجمعیت ما از نقاط urbex شما را از مسیر شکسته خارج می کند تا جواهرات پنهان را کشف کنید. شاهد انعطاف پذیری جامعه ای باشید که با چالش های بی شماری روبرو بوده است. از ساختمان های در حال فرو ریختن دوران شوروی گرفته تا هنرهای خیابانی بداهه، هر مکان یادآوری تلخ از تاریخ پیچیده و تنوع فرهنگی است که این منطقه را تعریف می کند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️