چاوکای، کنر، افغانستان، منطقه‌ای که به‌خاطر زمین‌های ناهموار و میراث فرهنگی غنی‌اش شناخته می‌شود، محل انبوهی از نقاط اربکس بی‌نظیر است که منتظر کاوش هستند. از پایگاه‌های نظامی متروک دوران شوروی گرفته تا قلعه‌های باستانی ویران‌شده، مناظر منظره مملو از نقاط مختلف است. بقایای گذشته، که هر کدام داستان‌هایی از دوران گذشته را زمزمه می‌کنند. به ما بپیوندید تا در حوزه واژگانی Chawkay، Kunar کاوش کنیم و جواهرات پنهانی را که در چشم‌انداز urbex آن نهفته‌اند، کشف کنیم.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️