خوست، افغانستان، منطقه ای که به دلیل زمین های ناهموار و میراث فرهنگی غنی اش شناخته شده است، ترکیبی بی نظیر از تاریخ، معماری و زیبایی طبیعی را ارائه می دهد. فهرست پرجمعیت ما از مکان‌های urbex در خوست شما را از مسیر شکسته‌ای خارج می‌کند تا جواهرات پنهان را کشف کنید، که هر یک گواهی بر گذشته پیچیده و روحیه انعطاف‌پذیر منطقه است. از دژهای در حال فروپاشی گرفته تا مساجد متروکه، این فضاهای نادیده گرفته شده حاوی اسرار و داستان هایی هستند که در انتظار کشف شدن توسط کاشفان بی باک و علاقه مندان به تاریخ هستند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️