ترزای، خوست، افغانستان، منطقه ای که زمانی توسط درگیری ویران شده بود، اکنون دارای صحنه پررونق اکتشاف شهری است. چشم‌انداز ناهموار و زیرساخت‌های در حال فروپاشی جای خود را به فهرستی منحصربه‌فرد و نامشخص از مکان‌های urbex پرجمعیت داده‌اند که در انتظار کشف هستند. از کارخانه‌های متروک دوران شوروی گرفته تا قلعه‌های باستانی ویران‌شده، حوزه واژگانی صحنه اربکس ترزایی سرشار از داستان‌های منطقه‌ای است که با سخت‌ترین شرایط روبرو بوده، اما همچنان به استقامت خود ادامه می‌دهد.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️