ساباری، خوست، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، همچنین دارای تجربه منحصر به فرد اکتشاف شهری است. از ساختمان های متروک گرفته تا خیابان های پنهان، چیزهای زیادی برای کشف در این گوشه اغلب نادیده گرفته شده جهان وجود دارد. فهرست جمع آوری شده ما از نقاط شهری در ساباری، خوست، افغانستان، با کمک کاشفان محلی، نگاهی اجمالی به جواهرات پنهان منطقه ارائه می‌کند که منتظرند توسط ماجراجویان بی‌باک کشف شوند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️