قلندر، خوست، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، همچنین دارای تجربه منحصر به فرد اکتشاف شهری است. از ساختمان های متروک گرفته تا خیابان های مخفی، چشم انداز شهری شهر نمایی اجمالی به گذشته و حال پیچیده آن ارائه می دهد. فهرست انتخاب شده ما از urbex جمع آوری شده spots شما را به سفری در گوشه های کمتر شناخته شده شهر می برد و زیبایی و پیچیدگی زمین شهری قلندر را به نمایش می گذارد.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️