ماندوزی، خوست، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، همچنین دارای یک تجربه منحصر به فرد اکتشاف شهری است. از ساختمان های متروک گرفته تا خیابان های مخفی، چشم انداز شهری شهر نمایی اجمالی به گذشته و حال پیچیده آن ارائه می دهد. فهرست انتخاب شده ما از urbex های جمع آوری شده spots شما را به سفری در گوشه های کمتر شناخته شده شهر می برد و زیبایی و رمز و راز زمین شهری ماندوزایی را به نمایش می گذارد.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️