خوست، شهری در شرق افغانستان، دارای تاریخ و فرهنگ غنی است که در منظر شهری آن منعکس شده است. از ویرانه‌های باستانی تا هنر خیابانی مدرن، معماری و هنر شهر گواهی بر ترکیب منحصربه‌فرد سنت‌های آن است. جواهرات پنهان خوست را که توسط خود مردم محلی تهیه شده است کاوش کنید و داستان ها و اسرار ناگفته ای را که در درون دیوارهای آن نهفته است کشف کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️