محمودرقی، کاپیسا، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، ترکیبی منحصر به فرد از معماری باستانی و شهرسازی مدرن را ارائه می دهد. فهرستی از مکان‌های urbex جمع‌آوری‌شده را کاوش کنید و زیبایی خام این مکان فریبنده را به نمایش بگذارید. مناظر شهری محمودرقی از ویرانه های در حال فرو ریختن گرفته تا هنرهای خیابانی پر جنب و جوش در انتظار کشف است.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️