کوهستان و کاپیسا، دو استان در شرق افغانستان، مقاصد ناشناخته‌ای برای مسافران جسور فراهم می‌کنند. از شهرهای باستانی ویران‌شده تا پایگاه‌های نظامی متروک دوران شوروی، تاریخ غنی و میراث فرهنگی منطقه در انتظار کشف هستند. ما را کاوش کنید. فهرستی از نقاط urbex جمع آوری شده و جواهرات پنهان کوهستان و کاپیسا را کشف کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️